About Me

Norbert Elias, een persoon die via een kunstkader op een fotografische wijze kijkt naar de wereld en deze vastlegt met zowel oude als nieuwe technieken. Zijn werk is te omschrijven als een gelaagde kijk op de wereld. Hij daagt de kijker uit het werk te besturen, tot zich te nemen.
Een surrealistische werkelijkheid waar onze realiteit wordt weergegeven in een gekaderd beeldframe, in zijn optiek.

Fotograaf Tim Meijer


Bij zijn werken worden je gedachten stil, je hersenen actief en je blik op scherp gezet. Wie kijkt zal leren, ervaren wat de maker wil vertellen en daardoor zijn eigen beeld ontdekken. SCHERP ZICHT is voor Norbert een kijk vanuit zijn perspectief naar de realiteit van nu. In de snelle dynamische wereld waar we allemaal in leven, wil Norbert je de rust van het stilstaan laten ervaren. Je eigen blik verscherpen? Wat wil je zien? Wat laat je binnen en wat laat je buiten? Hoe diep wil je gaan? Wat is de afstand? Dit zijn voor hem de vragen om werk te maken gekoppeld aan kunst.


Zijn sterke affiniteit met kunst is geen passie maar zijn weg van leven. Zijn kunst is te omschrijven als een surrealistische kijk op de wereld met oog voor datgene wat juist wordt weggelaten of als fout wordt bestempeld. In zijn eigen woorden; "De foto's zijn een stilte moment voor mijzelf in een drukke wereld." Waar zichtbare vooruitgang bewonderd wordt en waar het niet geaccepteerd wordt om stil te staan. "Voor Norbert is stilstaan de vooruitgang om verder te kijken en te ervaren."